Architektonický Atelier Josef Macas, Martin Macas

Projektování urbanismu, architektury, interieru a zahradní architektury.
Inženýrská činnost včetně zařízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, dozoru autorského, dozoru investora až do kolaudace a odstranění vad.

r1 r2 r3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16